Kemtekniska produkter och miljö hand i hand

Många skulle tveka att sätta orden ”kemprodukter” och ”miljöanpassad” i samma mening. Hantering av kemprodukter kräver både kunskap och noggrannhet. Att följa lagar och krav från myndigheter är naturligtvis självklart. Men vi nöjer oss inte med det.

Redan 2012 blev vi miljödiplomerade enligt Göteborgsmodellen. Syftet med diplomeringen är att öka insikten och förståelsen för hur vi kan utföra ett aktivt och lönsamt miljöarbete som leder till en hållbar utveckling sett ur miljöperspektiv. Ett sätt att göra det är att ersätta additiv och tensider med mer miljöanpassade alternativ när det är möjligt. Ett annat är att påverka våra leverantörer så att vi tillsammans arbetar för produkter som har liten eller ingen miljöpåverkan.

För att hålla engagemanget levande utbildar vi både medarbetare och företagsledning regelbundet. Det hjälper oss att ha en fortsatt hög kvalitetsnivå på våra produkter, vår produktion och vårt miljöarbete.

Miljö- & kvalitetscertifierade

Sedan december 2018 är Lefab Production ISO-certifierade enligt ISO 14001 och 9001. Certifieringen garanterar att vi lever upp till högt ställda krav från myndigheter, kunder och inte minst oss själva. Det innebär att vårt ledningssystem, vilket inkluderar våra processer och arbetssätt, är godkända enligt ISO-standarden. För att möta omvärldens förväntningar och krav genomgår ledningssystemet kontinuerliga förbättringar och följs upp genom regelbundna interna och externa revisioner – allt för att säkra kvaliteten på våra tjänster.

Miljö

Omsorg om vår miljö är en viktig fråga. Miljöarbete ingår som en naturlig del i vårt dagliga arbete. Vi arbetar fortlöpande med att se över och förbättra arbetssätt och rutiner för att minska vår negativa miljöpåverkan. Som ett led i vårt miljöarbete är vi certifierade enligt ISO 14001:2015, vilket är en internationell miljöledningsstandard.

Kvalitet

För att leva upp till våra och kunders förväntningar arbetar vi på ett systematiskt sätt med kvalitet och ständiga förbättringar. Som ett bevis på vårt åtagande är Lefab Produktion AB ISO-certifierat enligt ISO 9001:2015 – en internationell standard för kvalitetsledningssystem.

ISO-certifiering

Lefab Production är certifierade för ISO 14001 och 9001

iso

Kontakta oss

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Please enter a valid phone number.
Please enter a subject.
Please type your message.

Please check the captcha to verify you are not a robot.

Please check this field.