Verksamhetspolicy

Lefab Production förädlar, förpackar och säljer miljö -och hälsoanpassad alkylatbensin samt andra kemiska produkter. 

 

Lefab eftersträvar att bli en långsiktig partner med våra kunder genom: 
 

·         Att uppfylla överenskomna produktspecifikationer 

·         Hög leveransprecision 

·         Transparent kommunikation 

 

Vi vill minska miljöpåverkan genom att: 
 

·         ​​​Erbjuda kunder miljösmarta produkter och förpackningar,  

·         Optimera transporter till kund 

·         Minimera energiåtgången i produktionen 

·         Återvinna produktionsavfall 

·         Egen produktion av emballage

Öka andelen återvunna råmaterial 

 

Vi skall vara en trivsam arbetsplats genom: 
 

·         Hög säkerhet 

·         God ergonomi 

·         Delaktighet och ett socialt klimat 

·         Rätt villkor 

 

Detta uppnår vi genom: 
 

·         ​Kompetenta, engagerade och ansvarstagande medarbetare 

·         Agera förebyggande och viljan att alltid bli bättre 

·         Följa aktuell lagstiftning​​​ och andra överenskommelser 

Kontakta oss

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Please enter a valid phone number.
Please enter a subject.
Please type your message.

Please check the captcha to verify you are not a robot.

Please check this field.