Private label - din egen serie

Är du intresserad av att ta fram en Private Label-produkt? Då har du tillgång till hela vår kunskapsbank – från tillverkning av produkten till val av förpackning. Vi tillverkar, fyller, lagrar och distribuerar produkterna för er.

Innehållet - själva produkten

Utifrån våra vatten- eller oljebaserade kemprodukter tar vi fram ett recept efter dina önskemål. Du kan också komma med ett helt eget recept.

I laboratoriet kan vi kontrollera och fastställa kvaliteten på din produkt. Batchnummer ger full spårbarhet – en trygghet både för dig och dina kunder.

En ny produkt måste registreras hos berörd myndighet och vi hjälper dig gärna med det. Vi håller också koll på att produkten är märkt enligt gällande regler.

Läs mer om våra kem ...

Hur ska förpackningen se ut?

Private Label handlar, som namnet antyder, mycket om att produkten signalerar ditt varumärke. Förpackningen ska sälja, förvara säkert och vara praktisk att hantera både i produktion och för slutanvändaren. Vi har massor av erfarenhet av vad som fungerar och blir ekonomiskt i längden

Läs mer om våra förpackningar ...

Kontakta oss

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Please enter a valid phone number.
Please enter a subject.
Please type your message.

Please check the captcha to verify you are not a robot.

Please check this field.