Dokumenterad kvalitet

Efterkontroller är naturligtvis bra men vi tycker det bästa är att göra rätt från början. Tack vare vårt välutrustade laboratorium har vi möjlighet att testa alla blandningar innan vi fyller.

Processen med att säkerställa produkternas kvaliteten börjar med att inleveranser av alla råvaror testas, lagras och märks med ett speciellt nummer. Efter blandning analyseras slutprodukterna för att säkerställa en jämn kvalitet. Varje batch märks för full spårbarhet.

I vårt laboratorium har vi utrustning för att bland annat:

  • analysera alkoholer
  • analysera kolväten
  • destillera
  • bestämma aromatinnehåll
  • kontrollera ångtryck
  • mäta viskositet
  • mäta densitet
  • mäta konduktivitet
  • kontrollera ph-värde

Säkerhetsdatablad

Vårt laboratorium innebär att vi kan dubbelkolla leverantörers produkter på plats vid eller efter leverans beroende på kontrollnivå. Upprätthålla kvalitet, säkerhetsdatablad och övrig information.

Kontakta oss

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Please enter a valid phone number.
Please enter a subject.
Please type your message.

Please check the captcha to verify you are not a robot.

Please check this field.